יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
נושא: פורטל בית ספרי חדש במסגרת 022, כתיבה באתר ופעילויות מתוקשבות בפורטל הבית ספרי. דגש על סקרים בפורטל ותחרות מצגות שיתופית בבית ספר.

השנה נפתח בבית ספרנו אתר מעניין ומלא בפעילויות. מכל כתה נבחרו שתי נציגות הבונות את החלק המוקדש לבנות כיתתן. באתר שתפנו סרטים, כתבות, תמונות וסקרים. הסקר הראשון היה בנושא תהליך בחירת מועצת התלמידות וכל בנות ביה"ס השתתפו בו. לפי תוצאות הסקר נערכו הבחירות ונבחרה מועצת תלמידות מצוינת. הסקרים האחרים עסקו בנושאים שונים כגון – היסטוריה, תחביבים, ארץ ישראל ואפילו מהו המשחק הפופולרי בבית ספרנו בהפסקות. לכל בת יש סיסמה אישית. היא נכנסת לאתר ונהנית ממגוון הפעילויות שהאתר מציע. האתר שלנו, שנפתח רק השנה, הוא הזדמנות מצוינת לכל בת להכיר את בית ספרנו טוב יותר ותורם לנו רבות. כולנו נהנות מאד מן האתר, מזמינות אתכם לבקר בו ומקוות שתיהנו מהחוויה. כתבו בנות בית הספר חורב. מורה מובילה: נאוה רוזין, רכזת התקשוב.קישור למרחב הווי בית הספר