יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
נושא: תלמידים כותבים על תקשוב וחוויות למידה מתוקשבות בבית הספר

במסגרת הלמידה וחווית הלמידה של תלמידים בבית הספר תל"י, מתאפשר לתלמידים לכתוב בפורטל בבית הספר באופן חופשי ולשתף את המורים בחוויות הלמידה שלהם באמצעות כלים טכנולוגים. תלמידי הכתה כותבים רשמים על תרומת התקשוב להם ולבית הספר במרחב הפורטל הבית ספרי. כתבה: רוני לוי, כיתה ה2 מורה מובילה: שרון בראשיקישור לפורום חוויות מתוקשבות בבית הספר תל"י