יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
העלאת חידות באמירים ופתרונן באמצעות מצגות שעולות לפורום בפורטל הבית ספרי.

בבי"ס גילה המאוחד פועלת תכנית "אמירים" למצוינות והצטיינות בבתי הספר. במסגרת השעורים בנושא פיתוח החשיבה אנו מקבלים משימות שונות. באתר בית הספר מופיעה המשימה השבועית. אנחנו עובדים בקבוצות כדי למלא את המשימה, מכינים מצגות להצגת הפתרונות, מעלים את מצגת הפתרון ומבקשים תגובות מהתלמידים האחרים. בשעורי אמירים אנו נכנסים לאתר וכותבים תגובות לתשובות החברים. הפעם זו הייתה חידה עם גפרורים.....באתר בית הספר מופיעות מצגות נוספות. לדוגמא, מצגת מועצת התלמידים. אנחנו נכנסים לאתר גם בבית הספר וגם בבית כדי לראות את המצגות ואת התגובות. כתבה: אפרת מזרחי, כיתה ה' המורה: עליזה אלבזקישור למרחב החידות בפורטל