יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
חוויות למידה של תלמידים בפורטלים הבית ספריים

פורטלעלון הינו ניסיון לאסוף כתבות ורשמים של תלמידים שחווים למידה משמעותית באמצעות הפלטפורמה של הפורטלים הבית ספריים