יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
רכזים ומורים יקרים מצורפת מצגת המדגימה את הפעלת המרחבים והפורטלים הבית ספריים בשיגרה ובחירום.ושני סרטונים לתלמידים ולהורים המדגימים למידה מרחוק בשגרה ובחירום.

רכזים מורים ואנשי צוות שלום! מצורפת מצגת המדגימה וממחישה את מבנה הפורטל של 022 וכיצד ניתן לעבוד בו בשגרה ובחירום. המצגת ממחישה באופן תמציתי את מבנה הפורטל וכיצד אפשר להשתמש בו באופן בסיסי. כמובן שניתן עוד ללמוד במרחב הסיוע של 022 לבתי הספר ולמורים בקישור הבא: פורטל התמיכה למורים ולבתי ספר 022 מצגת להפעלת פורטל בית הספר: *אובייקט:מצגת* בנוסף מצורפים כאן סרטונים שניתן להפיץ במייל להורים ולתלמידים - סרטונים אלו מסבירים כיצד ניתן לבצע פעילות למידה ותקשרותבפורטל בית הספר בשיגרה ובחירום. סרטון הדגמה פורטל בית הספר תל"י אילן רמון : *YouTube:mJLQW6jEzOM* סרטון הדגמה פורטל בית הספר אריאל גילה ג': *YouTube:jWwbk3jfsQw* שימו לב! עקרונות השימוש דומים בכל הפורטלים של בתי הספר במסגרת 022. מצורף קובץ הנחיות כתוב בוורד לנוחיותכם: הוראות כניסה לפורטל בית הספר.docx